LYRICS + TRANSLATION: Inde Lendlela – Ami Faku

Here is the lyrics and translation of Inde Lendlela by Ami Faku

Verse 1

Heeey… ndino’mona ngawe
Undikhalisa, undikhaisa ubusuku bonke
Luyoze oluthando luphele nini?
Ndizi hlukumezisa, ndizihlukumezisa ngawe

Chorus

Inde lendlela endiyi hambileyo
Ndiyabona udikiwe ndim
Indi lendlela , endiyi gqithileyo
Ndifuna ukubona ubuso bakho

Verse 2

Ndihlala ndiku cinga
Phezolo bebendibuza ukuthi wayaphi nyanomntu
Utshone phi ndicele uphume baby
Abanye bayahleka
Ndihlala ndithandaza
Ukuthi kuphele konke
Ubuhlungu endinabo

Chorus

Inde lendlela endiyi hambileyo
Ndiyabona udikiwe ndim
Indi lendlela , endiyi gqithileyo
Ndifuna ukubona ubuso bakho

Verse 3

Zimela
Ukuze ndingaku boni
Ndisezoma ngaphandle
phendula ukuthi ndendze njani
ndincede makhelwane

Outro

Inde lendlela endiyi hambileyo
Ndiyabona udikiwe ndim
Indi lendlela , endiyi gqithileyo
Ndifuna ukubona ubuso bakho

Translation:

Verse 1

Heeey.. I am Jealous (envious) of you
You make me cry, you make me cry every night
When will this love ever end?
Making myself abused, abused by you

Chorus

I have come a long way
I see that you are tired of me
I have come a long way
I want to see your face

Verse 2

I am constantly thinking of you
Yesterday they were asking where are you son
Where have you hidden, please come out baby
Others are laughing
I am constantly praying this pain away

Chorus

I have come a long way
I see that you are tired of me
I have come a long way
I want to see your face

Verse 3

Hide so that I don’t see you
I will remain outside
Answer me on what I should do
Please help me neighbour

Outro

I have come a long way
I see that you are tired of me
I have come a long way
I want to see your face

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here